Evenementen

Welkom op het digitale evenementenloket van de gemeente Riemst


Indien je een openbaar evenement (fuif, wielerwedstrijd, carnavalsstoet, speelstraat,,...) organiseert, dan moet je hiervoor een toelating bij het schepencollege aanvragen. Dat kan via het digitale Evenementenloket. Via het Evenementenloket kun je de toelating regelen en de benodigde materialen en signalisatie aanvragen. 
Om een aanvraag in te dienen moet je geregistreerd zijn met een gebruikersnaam en wachtwoord. Indien je dit nog niet hebt gedaan, klik dan op 'Nog niet geregistreerd'. Als je wel al geregistreerd bent voer je meteen je e-mailadres en wachtwoord in. 


Een aanvraag moet minstens 2 maanden voor aanvang van de activiteit worden ingediend. Breng ook steeds de nodige verzekeringen in orde voor het evenement.

Voor meer informatie kan u terecht bij:
Dienst evenementen
Tongersesteenweg 8
3770 Riemst
tel. 012 44 03 73
fax 012 44 03 79
e-mail: 
evenementen@riemst.be 

De van toepassing zijnde wetgeving vindt u terug via de onderstaande links:
Reglementen organisatie evenementen 

Politiezone Bilzen-Hoeselt-Riemst
Schureveld 11
3740 Bilzen
tel. 089/36 68 00
fax 089/36 68 09
e-mail: 
politie@pzbhr.be 

Brandweerzone Oost-Limburg
C-Mine 50
3600 Genk
tel. 089/65 33 33
e-mail: 
info@bwol.be

 

Evenement organiseren in Riemst? Vul eerst het COVID Event Risk Model in!

Organisatoren, die de komende weken een activiteit op poten zetten, vullen naast het evenementenaanvraagformulier, ook het COVID Event Risk Model in.

Met het COVID Event Risk Model verwerf je inzicht in het COVID-veiligheidsrisico van je event. Je evenement krijgt in de tool een kleurenlabel toegekend: groen, oranje, rood. Dit label wordt als de referentie beschouwd door de lokale overheid bij het verlenen van je vergunning.

Het COVID Event Risk Model kan je invullen op https://www.covideventriskmodel.be/
Nadat je het model volledig hebt ingevuld, kan je een PDF van je aanvraag maken.
Deze bezorg je aan de dienst Evenementen via 
evenement@riemst.be.

De organisator is verantwoordelijk voor het correct invullen van de online tool en voor het naleven van de corona richtlijnen.

Een corona-veilig evenement?

Houd steeds onderstaande aandachtspunten in de gaten:

 • De organisator informeert de deelnemers over de geldende preventiemaatregelen. Werknemers/vrijwilligers krijgen een passende opleiding met de juiste instructies.
 • Raadpleeg steeds de protocollen die van toepassing zijn op jouw evenement : het evenementenprotocolhet cultuurprotocolhet sportprotocol. Deze protocollen worden je ook bezorgd door de dienst evenementen, bij de aanvraag van je evenement.
 • Er wordt 4m² voorzien per aanwezig zittende persoon en 10 m² per staande persoon. Een afstand van 1,5 meter wordt steeds gegarandeerd. Opgelet: het max. aantal deelnemers hangt samen met de oppervlakte van je locatie.
 • Mondmaskers en andere persoonlijke beschermingsmiddelen worden steeds sterk aanbevolen en worden gebruikt indien de regels van de social distancing niet kunnen worden nageleefd.
 • De organisator voorziet handgel, voor personeel en klanten.
 • De organisator neemt de gepaste hygiënemaatregelen om de werkplaats en het gebruikte materiaal regelmatig te desinfecteren.
 • De organisator zorgt voor een goede verluchting.
 • Drank moet verplicht zittend aan tafel worden genuttigd. De bedeling gebeurt door obers, die steeds een mondmasker dragen. Drank nuttigen aan het buffet is niet toegelaten. Let op: bij het serveren van drank zijn steeds de horeca-maatregelen van toepassing. Raadpleeg hiervoor het horeca-protocol
 • De gegevens van alle aanwezigen worden genoteerd op een lijst. Deze lijst wordt 30 dagen bewaard door de organisator met het oog op contacttracing.
 • Een contactpersoon wordt aangeduid en bekendgemaakt, zodat klanten en personeelsleden een mogelijke besmetting met het coronavirus COVID−19 kunnen melden. Dit om contacttracing te vergemakkelijken.
 • Evenementen mogen niet plaatsvinden tussen 1 uur ’s nachts en 6 uur ’s morgens.
 • De organisatie is verantwoordelijk voor het naleven van de verplichte COVID-19 maatregelen.

Opgelet!

Er zitten nog items in uw winkelmandje. Als u zich afmeldt, dan zullen deze verloren gaan.

Wilt u verder gaan?


Opgelet!Opgelet!